Vladimíra Konvalinková
(*1951 v Českém Krumlově / *1951 in Český Krumlov)

1967 – 1971 SUPŠ obor keramika Uherské Hradiště
1972 kupuje dům v historické části Českého Krumlova, kde buduje keramickou dílnu, od této doby se profesionálně věnuje výtvarné činnosti
od roku 1977 vystavuje v Česku i zahraničí
2001 zpřístupnila svůj ateliér veřejnosti s možností přímého nákupu výrobků; zároveň začala spolupracovat se svou dcerou Stanislavou na její sochařské tvorbě; obě se prezentují ve společném prostoru a svými pracemi se doplňují.

Vladimíra Konvalinková - videospot

1967 – 1971 Industrial Secondary School Uherské Hradiště, specialization ceramics
In 1972 she purchased a house in the historical center of Český Krumlov and began building a ceramics workshop here.
She has been devoted to professional creative activity since then.
She has been exhibiting in the Czech Republic and abroad since 1977.
She opened her studio in 2001 to the public with direct purchasing option; she also began working together with her daughter Stanislava on her sculptures; they both exhibit together and supplement each other's work.

Spolupracuje s architekty a svými artefakty (osvětlovací tělesa, vázy, kachle, mísy, nápojové sety) se spolupodílí na zařízení interiérů. V exteriérech se prezentuje převážně replikami historických váz na štíty domů, terakotovými prvky památkářského charakteru. Vytváří vždy originály, zásadně nepoužívá formy, nědělá sériově. Její realizace jsou v Praze, Českých Budějovicích, Českém Krumlově a na mnoha dalších místech Jihočeského kraje.

She cooperates with architects and participates in interior design with her artefacts (lighting structures, vases, tiles, bowls, beverage sets). She always creates originals and never uses forms or makes series as a matter of principle. In exteriors she presents mostly replicas of historical vases on the gables of houses, and terra cotta elements of a historical character. Her works can be seen in Prague, České Budějovice, Český Krumlov, and many other locations throughout the South Bohemian region.

Zaměřuje se na práci na hrnčířském kruhu, vytváří především užitkové objekty derorativního charakteru a rotačních tvarů. V posledních letech cíleně porušuje symetrii tím, že perfektně vytočené tvary následně deformuje modelací, řezáním, vykrajováním, propichováním nebo vlepováním jiných točených kusů, takže vznikají předměty bizarních tvarů ve výsledku často ještě kombinované s dalšími materiály – především kovem nebo sklem.

Her focus is on work from the potter's wheel, mostly creating useful objects of a decorative character and rotational shapes. In recent years she has been intentionally disrupting her symmetry by taking perfectly round-thrown shapes and deforming them by remodelling, cutting, puncturing, or adding other thrown pieces, creating bizarre-shaped objects and often resulting in combinations with other materials – mostly metal or glass.

Přestože se jí tak otevřelo nepřeberné množství variací, zůstává u uměřenosti a nejde proti charakteru daných materiálů. To platí i ohledně barevnosti, kdy se podřizuje možnostem výpalu v elekrických pecích. S oblibou používá oxidy železa, manganu, mědi, které nanáší stříkací pistolí a prolíná je s glazurami, aby získala matný nebo naopak lesklý povrch. Cílem je dosáhnout rustikality, zemitosti a nechat přitom vyznít materiál – hlínu. Výjimku tvoří použití červené glazury s vysokým leskem, která s matnými výrobky ostře kontrastuje.

Even though she has been open to an inexhaustible amount of variations, she remains at temperance and does not go against the character of the given material. This is true concerning colour as well, where she subjects herself to the possibilities of firing in electric kilns. She mostly prefers to use iron, magnesium, and copper oxides, where she applies the colour using a spray pistol and penetrates them with glazes in order to obtain a matte or glossy surface. The goal is to achieve a kind of rusticality, grounding, and to let the material itself come through – the clay. She makes exceptions only with red glaze with a high gloss which creates a sharp contrast with her matte items.


kontakt        e-mail: konvalinkova.v@seznam.cz
adresa: Latrán 42, CZ 381 01 Český Krumlov
domů - home